THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ GIÁ 01/12/2023

Kể từ 10h30 Thứ Sáu ngày 01/12/2023, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh GIẢM tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 10h30 ngày 01/12/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3.525đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan