THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ 11/10/2023

Kể từ 14h30 Thứ Tư ngày 11/10/2023, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh TĂNG tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 14h30 ngày 11/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3.465đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan