THÔNG BÁO CHẬM THÔNG QUAN DO ẢNH HƯỞNG LỄ QUỐC KHÁNH TQ

Do kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh Trung Quốc kéo dài (từ 29/09-06/10), nên trong khoảng thời gian này việc giao dịch với Nhà Cung Cấp Trung Quốc để mua hàng, cập nhập lộ trình hàng hoá, khiếu nại, nhập xuất hàng tại kho Trung Quốc và thời gian vận chuyển TQ-VN cũng sẽ chậm hơn từ 4-7 ngày so với thông thường.

Nhập Hàng Quốc Tế thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan