THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ 02/09/2023

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Nhập Hàng Quốc Tế sắp xếp lịch cho nhân viên nghỉ lễ cụ thể như sau:

- Nghỉ từ thứ Sáu (01/09/2023) đến hết ngày Chủ Nhật (03/09/2023).

- Thứ Hai (04/9/2023) Nhập Hàng Quốc Tế sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ Nhập Hàng Quốc Tế sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan