THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ GIÁ 12/06/2023

Kể từ 18h00 Thứ Hai ngày 12/06/2023, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh giảm tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 18h00 ngày 12/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3.480đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan