Kính gửi quý khách!!!

- Nhập Hàng Quốc Tế thông báo tạm ngưng đột xuất dịch vụ toàn bộ nhân sự ngày thứ tư 14/9/2022.

- Thứ Năm (15/9/2022) Nhập Hàng Quốc Tế sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày 14/9/2022 Nhập Hàng Quốc Tế sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan