Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 00h00 Thứ Sáu ngày 19/11/2021, Nhaphangquocte.com điều chỉnh cập nhật biểu phí dịch vụ order hộ. Theo đó, các mục: Phí Mua Hàng, Phí Vận Chuyển, Chiết khấu theo doanh số/tháng sẽ được cập nhật thay đổi. Thông tin thay đổi chi tiết xem tại đây.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan