Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 12h00 Thứ Tư ngày 10/11/2021, Nhaphangquocte.com điều chỉnh giảm tỷ giá dịch vụ order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng order hộ được đặt cọc từ 12h00 ngày 10/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3870đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan