THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ 21/11/2023

Kể từ 17h00 Thứ Ba ngày 21/11/2023, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh TĂNG tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 17h00 ngày 21/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3.510đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan