THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ GIÁ 06/4/2023

Kể từ 16h00 Thứ Năm ngày 06/4/2023, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh giảm tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 16h00 ngày 06/4/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3590đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan