Kính gửi Quý Khách!!!

- Phía Hải Quan Trung Quốc sẽ nghĩ Lễ từ ngày 01/10/2022 - 07/10/2022, trong khoảng thời gian này việc vận chuyển và thông quan hàng hoá về Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và chậm hơn so với thông thường.

- Thời gian hàng về trong dịp này chậm hơn thông thường 5-7 ngày. Hàng hóa trước và sau lễ Quốc Khánh Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan