Thông báo:

Nhập Hàng Quốc Tế xin thông báo tình trạng CHẬM THÔNG QUAN HÀNG HÓA do vướng vào dịp nghỉ lễ Trung Thu của Trung Quốc, cụ thể:

- Ngày 9 - 12/9/2022: Hải Quan - Trung Quốc nghỉ lễ Trung Thu nên việc thông quan bị tạm dừng (Kho Trung Quốc vẫn làm việc bình thường).

- Do vậy, trong khoảng thời gian nêu trên việc xử lý hàng hóa, xuất kho, vận chuyển, thông quan hàng hoá về Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và chậm hơn so với thông thường khoảng 3-5 ngày.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan