Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 23h59 Thứ Ba ngày 21/06/2022, Nhaphangquocte.com điều chỉnh giảm tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 23h59 ngày 21/06/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3785đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan