THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Nhập Hàng Quốc Tế sắp xếp lịch cho cán bộ nhân viên nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương cụ thể như sau:

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Nhập Hàng Quốc Tế nghỉ Thứ 7 (09/4/2022) và Chủ Nhật (10/4/2022).

- Thứ 2 (11/4/2022) Nhập Hàng Quốc Tế sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường lúc 10h00 sáng.

Trong ngày nghỉ lễ Nhập Hàng Quốc Tế sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan